Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bcinside82.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer

Gebruik van de website BC Inside ‘82

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BC Inside ‘82 deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BC Inside ‘82 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. BC Inside ’82 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 

Informatie van derden

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BC Inside ‘82, die geen eigendom zijn van BC Inside ‘82, maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geopend worden, verlaat men de website van BC Inside ‘82. Hoewel BC Inside ‘82 uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BC Inside ‘82 worden onderhouden wordt afgewezen.

Informatie gebruiken

BC Inside ’82 website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming BC Inside ’82 of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy

BC Inside ‘82 respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsinformatie blijft eigendom van de website en zal niet worden overgedragen aan derde partijen. De website maakt gebruik van een webanalyse-service (Google Analytics) die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de site te analyseren en de gebruiker gaat akkoord dat deze informatie voor deze doeleinde gebruikt zal worden bij het bezoeken van deze site. Meer informatie over privacy en Google staat in deze link: http://www.google.com/intl/nl/privacy.html.

Wijzigingen

BC Inside ’82 website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Lid worden? Informatie!

Speeltijden

Senioren
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag 09.00 – 11.00
Dinsdag

20.00 – 22.00
(t/m 7 april)
Sporthal "Huis van Eemnes" (Eemnes)
Woensdag 19:30 - 22:30
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

20.00 – 22.00
(vanaf 14 april)
Vrijdag 20.00 – 23.00

Junioren competitie training
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(tot 17 april)
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(vanaf 17 april)

Junioren 6- 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 17.00 – 18.00

Junioren vanaf 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 18.00 – 20.00

Activiteiten

vrijdag, 02 October 2020
Sr. Team 3 - HARDERWIJK 6
vrijdag, 02 October 2020
Sr. Team 1 - IDUNA BC 2
vrijdag, 30 October 2020
Sr. Team M2 - US BC M2
vrijdag, 30 October 2020
Sr. Team 5 - BADSO 3
vrijdag, 30 October 2020
Jr. Team 1 - DVS-UTRECHT J1
vrijdag, 30 October 2020
Sr. Team 2 - OSM BADMINTON 2
vrijdag, 30 October 2020
Sr. Team 4 - LOOSDRECHTSE BV 2
zaterdag, 31 October 2020
Jr. Team 3 - WEESP BC J3
zaterdag, 31 October 2020
Jr. Team 2 - BAS BADMINTON J1
zaterdag, 31 October 2020
Jr. Team 4 - LEERDAM J2

Back to Top