Lid worden?

Ben je na het rondkijken op de website  enthousiast geworden en denk je dat de badmintonsport ook iets voor je is meld je dan aan bij BC Inside ‘82.     

Wil je het aanmeldformulier downloaden? klik dan hier ! 

Lees het onderstaande door zodat je weet welke mogelijkheden er aan een lidmaatschap van onze vereniging verbonden zijn.
De inschrijfvoorwaarden vind je <hier>

BC Inside ‘82 biedt voor jong en oud de mogelijkheid om te badmintonnen. Indien het je leuk lijkt kom dan gerust eens een kijkje nemen. Je kunt dan gratis een keertje komen vrijspelen of een keertje mee trainen. Hiervoor kun je het beste overleggen met de trainers of met leden van de jeugd- of seniorencommissie.

Indien u uw kind(eren) wilt aanmelden is het handig om het volgende te weten: Afhankelijk van de leeftijd zal er 1 uur worden getraind op vrijdag tussen 17:00 – 20:00 uur. U hoort van de trainer welk uur dit zal zijn.

Speeltijden:  zie linker kader van deze website voor de speeltijden.

Speellocaties:  Klik door naar  “Speellocaties

Contributie:  Klik door naar  “Contributie

Om aan de financiële verplichtingen van de vereniging te kunnen voldoen, heeft de vereniging gelden nodig . Hiervoor wordt contributie geheven. De hoogte hiervan vindt u onder het kopje contributie. Aanpassingen dienen tijdig bekend gesteld te worden en kunnen eerst na passeren van de algemene ledenvergadering (ALV) worden ingevoerd. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 31 juni van het volgende jaar. Nieuwe leden worden lid voor tenminste 1 jaar van de eerste dag van de maand waarop ze zijn ingeschreven. Leden onder de 18 jaar dienen het inschrijfformulier door een van de ouders / verzorgers mede te laten ondertekenen. Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor vereniging gerelateerde activiteiten en worden met uitzondering van Badminton Nederland niet aan derden verstrekt. U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.

De contributie is tweeledig, te weten:

Contributie t.b.v. de vereniging
Hiervan worden de kosten van zaalhuur en de trainers betaald, materiaal zoals shuttles aangekocht en evenementen zoals clubkampioenschappen en afsluitende festiviteiten georganiseerd.

Bondscontributie
Dit bedrag dient de vereniging jaarlijks af te dragen aan de bond. De bondsbijdrage wordt geïnd voor een heel kalender jaar, ook als u heeft opgezegd voor het 2e kwartaal. Voor nieuwe leden geldt dat ze 1/4 van de bondsbijdrage betalen voor elk resterend kwartaal. Hierin volgt de vereniging de regels van Badminton Nederland.

Gezinskorting
Wij geven 50% gezinskorting op de clubcontributie vanaf het 3e lid op volgorde van leeftijd woonachtig op hetzelfde adres.

Lid worden? Informatie!

Speeltijden

Senioren
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag 09.00 – 11.00
Dinsdag

20.00 – 22.00
(t/m 7 april)
Sporthal "Huis van Eemnes" (Eemnes)
Woensdag 19:30 - 22:30
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

20.00 – 22.00
(vanaf 14 april)
Vrijdag 20.00 – 23.00

Junioren competitie training
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(tot 17 april)
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(vanaf 17 april)

Junioren 6- 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 17.00 – 18.00

Junioren vanaf 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 18.00 – 20.00

Back to Top