Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Beste leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden van BC Inside ´82,

Aanstaande vrijdag 12 april 2019 wordt de algemene ledenvergadering van BC Inside ´82 gehouden in de Geerenhal.

Het bestuur nodigt de leden en ouder(s)/verzorger(s) van onze leden hiervoor van harte uit.

Datum: 12 april 2019; aanvang 19.30 uur in de Geerenhal.

Hieronder volgt de agenda:

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 13 juli 2018
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Financieel jaarverslag 2017-2018
 7. Kascontrole van 2016-2017 en 2017-2018
 8. Nieuwe leden kascontrole commissie
 9. Begroting 2019-2020
 10. Bestuursverkiezing: zie toelichting
 11. Rondvraag
 12. Sluiting​
Toelichting op punt 10:  
 • Jolanda de Groot, Vincent Rooker en Jeroen de Vooght treden af.
 • Henri Oelen treedt formeel af. Hij stelt zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. 

Het bestuur draagt:

 • Bram van Ommen voor als opvolger van Vincent Rooker (Voorzitter JC).
 • Martijn Gräve voor als opvolger van Jeroen de Vooght (Voorzitter)
 • Jeroen Dirks voor als opvolger van Jolanda de Groot (Secretaris)

Er is nog geen opvolger gevonden voor de functie van Martijn Gräve (Voorzitter TC). 

Elk lid heeft het recht om zich tegenkandidaat te stellen voor één van de vacante functies. De voordracht dient dan te worden ondersteund door vijf of meer leden en moet voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Indien gewenst is bij het secretariaat de financiële Shuttlecock op te vragen. 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Lid worden? Informatie!

Speeltijden

Senioren
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag 09.00 – 11.00
Dinsdag

20.00 – 22.00
(tot 17 april)
Sporthal "de Hilt" (Eemnes)
Woensdag 19:30 - 22:30
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

20.00 – 22.00
(vanaf 17 april)
Vrijdag 20.00 – 23.00

Junioren competitie training
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(tot 17 april)
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(vanaf 17 april)

Junioren 6- 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 17.00 – 18.00

Junioren vanaf 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 18.00 – 20.00

Spot op... BC Inside'82

Filmopname van RTV Baarn bij BC Inside'82

Back to Top