BC Inside ’82 heeft een nieuwe voorzitter!

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van BC Inside’82 heeft het bestuur bij monde van de voorzitter Jeroen de Vooght een aantal wijzigingen aangekondigd in het bestuur. Allereerst draagt Jeroen de Vooght de voorzittershamer over aan Martijn de Gräve.

Formatie oude bestuur: v.l.n.r. Martijn Gräve, Henk van der Molen, Jolanda de Groot, Vincent Rooker, Jeroen de Vooght en Jurgen van de Kamp

Jeroen geeft aan dat, na 4 jaar intensief betrokken te zijn bij de club, hij graag even afstand wil nemen en de club de ruimte wil geven om het ingezette beleid verder vorm te geven en in te vullen. Op dit moment staat de club er goed voor. Met name de jeugd doet het geweldig en krijgt een optimale technische begeleiding waar veel clubs in de omgeving jaloers op zijn. 

Veel is ook te danken aan Vincent Rooker die na 19 jaar in de Jeugd Commissie het voorzitterschap van de JC overdraagt aan Bram van Ommen. Daarnaast draagt Jolanda de Groot als secretaris haar taak over aan Jeroen Dirks.

Op de foto staan van links naar rechts Martijn de Gräve nu nog voorzitter technische commissie maar volgt Jeroen de Vooght op als voorzitter, Henk van der Molen voorzitter recreanten commissie, Jolanda de groot secretaris, Vincent Rooker voorzitter jeugd commissie, Jeroen de Vooght voorzitter, Jurgen van de Kamp penningmeester en ledenadministratie. Henri Oelen algemeen bestuurslid ontbreekt op de foto.

We wensen de nieuwkomers heel veel succes.

 

Lid worden? Informatie!

Speeltijden

Senioren
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag 09.00 – 11.00
Dinsdag

20.00 – 22.00
(t/m 7 april)
Sporthal "Huis van Eemnes" (Eemnes)
Woensdag 19:30 - 22:30
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

20.00 – 22.00
(vanaf 14 april)
Vrijdag 20.00 – 23.00

Junioren competitie training
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(tot 17 april)
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(vanaf 17 april)

Junioren 6- 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 17.00 – 18.00

Junioren vanaf 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 18.00 – 20.00

Back to Top