Blessureregeling

Met de blessure regeling wordt voorkomen dat een lid bij een nieuwe periode van langdurige blessureleed wederom de gehele jaarcontributie verschuldigd is. In dit geval biedt BC Inside ’82 de mogelijkheid om alleen de dagen (afgerond op een maand) waarop het lid wel heeft gespeeld te betalen, met uitzondering van de verplichte bondscontributie.

Voorwaarden:

 • De jaarcontributie wordt vooraf voldaan
 • Het lid voldoet aan de criteria van de blessureregeling
 • Verrekening vindt na afloop van het seizoen plaats d.m.v. restitutie
 • Het lid is niet actief bij een andere vereniging waarbij een vergelijkbare inspanning wordt verricht.


Criteria blessure regeling
Een lid komt alleen in aanmerking voor de blessureregeling als het lid in het voorafgaande seizoen;

 1. Minimaal 6 maanden van het seizoen niet heeft kunnen spelen als gevolg van een blessure OF
 2. Als gevolg van blessures minimaal 2x een periode van 3 maanden achtereen niet heeft kunnen badmintonnen.

 

De gestelde termijnen zijn objectief te bepalen o.b.v. blessure regeling-formulier(en) van het voorafgaande seizoen.

Procedure:
Bij een blessure waarbij de verwachting is dat het lid voor een langere periode niet kan spelen, kan deze de penningmeester hiervan op de hoogte stellen d.m.v. onderstaande webformulier in te vullen en te versturen.

De datum waarop het lid niet meer kon spelen als gevolg van de blessure wordt op het webformulier ingevuld.
Zodra het lid weer gaat spelen wordt de onderstaan webformulier wederom ingevuld mat de datum waarop het lid is gaan spelen.

 • Het lid is zelfverantwoordelijk voor het aan en afmelden van de blessure.
 • Aan- en afmelden kan alleen d.m.v. onderstaande blessureregeling webformulier. De penningmeester stuurt een bevestiging per e-mail.
 • Als  het lid na het proberen erachter komt dat de blessureregeling moet worden verlengt dan meldt het lid dit bij de penningmeester (penningmeester@bcinside82.nl).
 • Zodra een lid na een periode van blessure weer gaat spelen dient dit zo spoedig mogelijk door middels van onderstaande webformulier te worden aangegeven. De penningmeester stuurt een bevestiging per e-mail.
 • De ingangsdatum van de blessure mag maximaal 4 weken voor de aanmeldingsdatum van de blessure liggen.

versie: september 2021

Blessureregeling formulier