SOCIALE VEILIGHEID

Het bestuur en de vereniging van BC Inside ’82 zet zich in voor een veilige sportomgeving voor al haar leden, jong en oud. Spelplezier en jezelf willen blijven ontwikkelen zijn de kernelementen voor BC Inside. Door jezelf te blijven ontwikkelen zorgt voor meer binding en betrokkenheid bij de sport en bij de vereniging. Dit alles moet in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden en met betrouwbare begeleiders en trainers die oog hebben voor die veilige omgeving.

Leden moeten in staat zijn om ook melding te kunnen maken van ongewenst en ongeoorloofd gedrag. Daarom hebben we in dit document weergegeven hoe we dat vorm gaan geven. Hierbij maken gebruik van de leidraad die zowel de Rijksoverheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het NOC*NSF, afdeling Centrum Veilig Sport (CVN) hebben aangegeven.

Als vereniging hebben we de volgende visie:

Badmintonclub Inside '82 wil een vereniging zijn waar iedereen op een veilige en plezierige manier kan sporten en zichzelf kan ontwikkelen. Er is dan ook geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Iedereen binnen de vereniging houdt zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in ons 'Preventie & Integriteitsbeleid' en spreken elkaar hierop aan indien nodig!

Om aan deze visie bij te dragen heeft badmintonclub Inside ’82 een preventief beleid ingevoerd. Klik op de button hieronder om het document te lezen.